Wat u moet weten over de AFIR wetgeving

Vanaf 13 april 2024 treedt een nieuwe Europese regelgeving in werking. De Alternative Fuels Infrastructure Regulation, kortweg AFIR, moet het opladen aan alle nieuwe openbare oplaadpunten een stuk prijstransparanter maken met weergave van de prijs per kWh alsook andere betaalmogelijkheden mogelijk maken zoals een bankkaart of een QR code, naast de gebruikelijke laadpas.

Context

De AFIR heeft als doel het aanbod van openbare laadpunten te verbeteren en elektrisch rijden in Europa makkelijker te maken. EV-rijders zullen toegang hebben tot gemakkelijker te vinden, gebruiksvriendelijke laadstations op elke 60 km van hun reis binnen de 27 EU-landen. Het is vooral inzake prijsinformatie en betaalmodaliteiten dat Europa eerste stappen heeft willen zetten. Daarbij heeft Europa een onderscheid in de regelgeving gemaakt tussen laadpunten met een vermogen van minstens 50kW en beneden 50 kW die vanaf 13 april 2024 geïnstalleerd worden.

Op deze manier wil AFIR bijdragen tot het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa: de “Green Deal" die Europa klimaatneutraal moet maken tegen 2050 en de "Fit for 55", het pakket maatregelen van de Europese Commissie dat als doel heeft om de CO2-uitstoot ten opzichte van het niveau van 1990 met 55% te verminderen tegen 2030.

België moet net als alle andere Europese landen ook voldoen aan de eerste AFIR eisen.

Samengevat vinden er twee belangrijke veranderingen plaats : een grotere prijstransparantie en een uitbreiding van de betaalmethodes.

Wat verandert er concreet vanaf 13 april 2024?

 1. Bij alle openbare (snel)laadpunten met een vermogen van minstens 50 kW die vanaf 13 april 2024 geïnstalleerd worden, moet:
 • de laadsessie ook mogelijk zijn via betaalterminals en apparaten voor betalingsdiensten zoals een betaalkaartlezer of een apparaat voor contactloos betalen met betaalkaart. Bv. een laadplein met een betaalterminal of mogelijkheid om via QR code te betalen;
 • de verschillende soorten kosten moeten zichtbaar zijn voor de EV-rijders, zoals prijs per kWh en het eventuele starttarief alsook rotatietarief per minuut.

Bij de meeste laadstations in België dient u om vandaag een laadsessie te kunnen activeren te beschikken over een specifieke app of laadpas. Veel bestuurders van elektrische wagens beschikken dan ook over meerdere laadpassen en apps, met (soms grote) prijsverschillen tussen de verschillende providers tot gevolg.

De bestaande laadpalen dienen vanaf 2027 aan deze verplichting te voldoen (regulering met terugwerkende kracht).

 1. Bij openbaar toegankelijke laadpunten met een vermogen lager dan 50 kW die vanaf 13 april 2024 geïnstalleerd worden, moet
 • het mogelijk zijn om een ad-hoc laadsessie te kunnen betalen met een gangbaar betaalsysteem, wat een laadpas niet is, bijvoorbeeld via QR-code of applicatie. De QR-code zorgt ervoor dat je naar het juiste laadpunt gaat in de applicatie waar je dan met je bankkaart kan betalen.
 • Moeten alle prijscomponenten duidelijk en vooraf aan de laadsessie beschikbaar zijn; concreet spreken we over de prijs per kWh, de prijs per minuut, de prijs per laadsessie en eventuele andere kosten. 


Volgende informatie over tarieven zijn van toepassing:

Betaalkaart

Applicatie

Laadpas

De prijs staat vermeld op het scherm van de laadpaal

De prijs staat vermeld bij het laadpunt in de applicatie

De prijs is afhankelijk van het contract met uw laadpas provider , de zogenaamde eMSP (e-Mobility Service Provider). Indien uw provider CenEnergy is, kan u de tarieven terugvinden in de applicatie van CenEnerg


Openbaar versus niet-openbaar toegankelijke laadpunten: wat is het verschil?

Wat bedoelt men met openbaar toegankelijke laadpunten ?

Wat bedoelt men met niet openbaar toegankelijke laadpunten?

AFIR van toepassing

AFIR NIET van toepassing

 • Particuliere publiek toegankelijke laadpunten die zich op openbaar of privéterrein bevinden, zoals openbare parkeerterreinen of parkeerterreinen van supermarkten. Een laadpunt op privéterrein dat voor het publiek toegankelijk is, moet als openbaar toegankelijk worden beschouwd, zelfs als de toegang beperkt is tot een zekere algemene groep gebruikers, bijvoorbeeld klanten. 
 • Laadpunten op privéterrein waarvan de toegang beperkt is tot een beperkte en afgebakende groep personen, zoals parkeerplaatsen in een kantoorgebouw die alleen toegankelijk zijn voor werknemers of gemachtigde personen, mogen niet als openbaar toegankelijke laadpunten worden beschouwd. 
 • Laadpunten waarbij de laadsessie gratis wordt aangeboden.

Waaruit bestaat uw totale kostprijs voor het laden?

De prijs voor het laden aan een laadpunt kan uit verschillende componenten bestaan, zoals:

 • Prijs per sessie (Starttarief): dit is de prijs die de laadpaalaanbieder vraagt per gestarte laadsessie
 • Prijs per kWh (Laadkosten): dit is de prijs per kilowattuur voor de energie die je opneemt. Indien je met een laadpas van een andere leverancier dan die van de laadpaal laadt, dan kan hier ook nog een toeslag op gevraagd worden door je laadpasleverancier (eMSP). (“roaming” fee)
 • Parkeerprijs tijdens het laden: op sommige locaties betaal je ook parkeergeld tijdens de periode dat je aan het laden bent
 • Parkeerprijs na het laden (Rotatietarief of “Idle” fee): op sommige locaties betaal je ook parkeergeld als je laadsessie beëindigd is en je op de laadplaats blijft staan.

Prijs aangegeven door je laadpasleverancier (e-MSP)

Het is belangrijk te noteren dat er tussen laadpasproviders (grote) prijsverschillen kunnen zijn aangezien er verschillende roamingkosten worden toegepast.

Hoe te weten komen?

 1. Open de laadapplicatie van je laadpasleverancier en zorg er wel voor dat je ingelogd bent in je app.
 2. Scan de QR-code of lokaliseer de laadpaal
 3. In de laadapplicatie van je laadpasleverancier zie je de verschillende componenten van de prijs aan dewelke je aan deze laadpaal kan laden met de laadpas van je provider.

Indien uw laadpas provider CenEnergy is, kan u de tarieven terugvinden in de applicatie van CenEnergy.

Introductie van de nieuwe CenEnergy mobiele app: sneller, strakker en gebruiksvriendelijker!