Privacy Statement

Privacy Notice – Klanten & medewerkers van klanten

Algemeen

CenEnergy vindt de privacy en beveiliging van de persoonsgegevens die ze verwerkt zeer belangrijk. Als betrokkene hebt u het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke manier wij dit doen. In dit privacy beleid krijg je een antwoord op volgende vragen:

-        Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

-        Wat betekenen een aantal belangrijke begrippen in deze policy?

-        Wanneer verzamelen wij welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee en waarom mogen wij dit en hoelang bewaren we ze?

-        Op welke manier beschermen wij jouw persoonsgegevens?

-        Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

-        Wat zijn de jouw rechten als betrokkene ?

-        Wie contacteer je in geval van vragen i.v.m. deze privacy policy?

-        Wijzigingen van de privacy policy

 .

We delen de verschillende verwerkingen met persoonsgegevens op in vijf grote delen :

-        Deel 1 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de partner relatie

-        Deel 2 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan de onderneming

-        Deel 3 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan de werknemer van de onderneming

-        Deel 4 : Verwerkingen met persoonsgegevens in het kader van de diensten door

             CenEnergy aangeboden aan particulieren

-        Deel 5 :  Algemene Verwerkingen van toepassing op alle voorgaande delen.

Who is responsible for processing your personal data?

The controller of your personal data processing is CenEnergy NV, whose registered office is Boomsesteenweg 12 / unit 8, 2630 Aartselaar.

If you have any questions regarding the processing of your personal data, please contact the DPO at dpo@cenenergy.be

What do some key terms in this policy mean?

AVG: the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data in force since 25 May 2018. (Also referred to as GDPR - General Data Protection Regulation.

 .

-        Persoonsgegevens: dit is alle informatie die direct (naam, adres, klantennummer, e-mail, geboortedatum, ...) of indirect (IP-adres, nummerplaat auto…) toelaten om personen te identificeren.

 .

Special category of personal data: personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying one person or data concerning health, or data relating to a person's sexual conduct or sexual orientation

 .

Processing of personal data: any operation or set of operations involving personal data or a set of personal data, whether or not carried out by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction of data.

 .

-        Verwerkingsverantwoordelijke: CenEnergy NV

 .

-        Betrokkene: een natuurlijke persoon

 .

-        Verwerker: een partner die in opdracht van CenEnergy persoonsgegevens verwerkt.

 .

Standard Contractual Clauses (SCC) : an SCC is a model contract established by the European Commission to ensure that the level of protection at an organization in a third country matches the level of protection within the European Union.

 .

Processor Agreement: a specific agreement between the processor and whereby CenEnergy determines and limits which data may be processed for which purposes and wherein the processor provides the necessary safeguards with respect to the processing of personal data in accordance with Belgian privacy legislation and the European Data Protection Regulation and any implementing acts.

DEEL 1 : Verwerkingen met PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE PARTNER RELATIE.

 .

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

 .

Welke persoonsgegevens?

Doel en waarom mag dit?

Hoelang bewaard?

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam en adres van jouw werkgever, zakelijk e-mail adres, zakelijk mobiel nummer.

Deze worden gebruikt om je te kunnen contacteren, gevraagde informatie te kunnen sturen, te antwoorden op vragen, het plannen van een bezoek, een bespreking vast te leggen, verslagen/contract updates toe te sturen, enz. en dit alles binnen het kader van de  uitvoering van onze overeenkomst.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

Binnen de 6 maanden erna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Opmerking : indien je persoonsgegevens vermeld werden op wettelijke documenten zoals bestelbon of factuur, dan behouden we deze zolang de wettelijke retentieperiode voor deze documenten loopt.

 .

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam en adres van jouw werkgever, zakelijk e-mail adres, zakelijk mobiel nummer.

Deze gegevens worden verwerkt met als doel je te kunnen uitnodigen  voor mogelijke evenementen door ons georganiseerd. We hebben een  gerechtvaardigd belang om dit te doen zodat de klant-partner relatie bestendigd kan blijven.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

Binnen de 6 maanden erna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Eventuele lijsten van genodigden of aanwezigen, worden binnen 3 weken na het evenement verwijderd.

Identificatiegegevens, beroep en betrekking en contactgegevens: naam, voornaam, functie, naam van jouw werkgever en je zakelijk e-mail adres.

 

 .

We hebben een gerechtvaardigd belang om je als klant te informeren over nieuwe producten, initiatieven, diensten enz.

Met deze regelmatige informatie zorgen we ervoor dat je als klant wordt geïnformeerd dat wij als partner niet stilzitten en kunnen inspelen op wijzigende behoeften.

Je persoonsgegevens worden als contact-persoon bewaard zolang de samenwerking duurt.

 Binnen de 6 maanden na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgegevens verwijderd

Alle persoonsgegevens die in een klachtendossier kunnen worden opgenomen

 

Wanneer u een klacht hebt t.o.v. de organisatie, een werknemer of een derde gelinkt aan CenEnergy dan hebben we een gerechtvaardigd belang om deze klachten op te volgen en een dossier op te maken.

Verder hebben we ook de wettelijke verplichting om klachten te behandelen in het kader van de welzijnswet of de wet op discriminatie.

Bij de behandeling van klachten kunnen, naast identificatiegegevens, ook andere persoonsgegevens worden verwerkt en dit afhankelijk van de klacht.

 .

Tot 1 jaar na het afsluiten van het dossier of volgens wettelijke termijnen, mochten deze van toepassing zijn.

Alle persoonsgegevens die in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures worden opgevraagd

 .

We hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens in het kader van onderzoeken, bv. sociale inspectie, of gerechtelijke procedures aan de bevoegde instanties en partijen over te maken.

Wij zullen alle correspondentie / dossiers tussen CenEnergy en de bevoegde diensten binnen dit kader bijhouden tot 1 jaar na het afsluiten van het dossier of volgens wettelijke termijnen, mochten deze van toepassing zijn.

 .

 .

DEEL 2 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden aan de onderneming

 .

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

 .

Category(s) of personal data

Source

Why do we ask them and why are we allowed to do this?

Retention period

Id​

Contact details​

The information you give us in connection with a problem with the installation

 .

Uzelf door ons te contacteren ingeval van problemen

Wanneer u onze helpdesk contacteert, registreren we uw probleem en zullen we zorgen voor de beste en  snelst mogelijke oplossing.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Wanneer we de informatie over het probleem per telefoon ontvangen en we het probleem aan de telefoon kunnen oplossen, registreren wij geen gegevens van deze oproep.

Id​

Contact details​

Data regarding charging : number of kWh, charging location, time of charging, presence (time) at charging position.

Yourself through collaboration​

We need this information to bill for our services and to contact you with questions.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

This relates to both the legal deadline for billing and statute of limitations around fraud prevention.

Id​

Contact details​

The information you give us in connection with a problem with the installation

 .

Yourself by contacting us in case of problems

When you contact our help desk, we register your problem and will provide the best and fastest possible solution.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

If we receive the information by e-mail or post, we will keep your personal data for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different period.

If we receive the information about the problem by phone and we can solve the problem on the phone, we do not record data from this call.

 .

 .

Id​

Contact details​

Any personal data you wish to share with us in connection with a complaint.​

Yourself when you contact us to pass on a complaint.​

If you contact us to make a complaint, we will use the personal data provided to contact you in connection with your complaint.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

 .

We keep your personal data for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different period.​

Id​

Details of use and consumption.

 .

 .

 .

 .

Yourself and any third parties when we believe it is necessary.

We must ensure that fraud cannot happen to our cards or that it is detected as soon as possible.

The legal basis for this is "Justifiable Interest".

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

 .


 .

 .

DEEL 3 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden aan U ALS werknemer van de onderneming

 .

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Category(s) of personal data

Source

Why do we ask them and why are we allowed to do this?

Retention period

Id​

Contact details​

Details of your residence​

Yourself through the partnership in case you want a charging station at your home.​

Preliminary action to determine if installation of a charging station is possible and if so, document preparations.

We hebben deze gegevens ook nodig om onze diensten u bij vragen te kunnen contacteren.

To carry out this processing, we rely on the "preparation to reach an agreement

Opmerking : de persoonsgegevens, bijzonderheden over uw woonst, in het kader van deze verwerking worden NIET aan uw werkgever overgemaakt. Uw werkgever heeft dan ook geen eigen verwerkingen met deze persoonsgegevens.

 .

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Indien uit het assessment blijkt dat een laadpaal niet kan geïnstalleerd worden, verwijderen we uw gegevens binnen de 6 weken nadat het verslag van de audit naar u werd verstuurd.

 .

Id​

Contact details​

Details of your residence​

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst en uw woonst werd goedgekeurd om een laadpaal te kunnen installeren.

 .

We need this information to install the charging station.

To carry out this processing, we rely on the "performance of our agreement​

Opmerking : de persoonsgegevens, Bijzonderheden over de bijzonderheden van uw woonst, in het kader van deze verwerking worden NIET aan uw werkgever overgemaakt. Uw werkgever heeft dan ook geen eigen verwerkingen met deze persoonsgegevens.

We keep your personal data (the details of your residence) for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different deadline

Id​

Contact details​

The information you give us in connection with a problem with the installation

 .

Yourself by contacting us in case of problems

When you contact our help desk, we register your problem and will provide the best and fastest possible solution.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

If we receive the information about the problem by phone and we can solve the problem on the phone, we do not record data from this call.

Id​

Contact details​

Data regarding charging : number of kWh, charging location, time of charging, presence (time) at charging position.

Yourself through collaboration​

We need this information to bill for our services and to contact you with questions.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

De persoonsgegevens betreffende het laden kunnen eveneens doorgestuurd naar uw werkgever in het kader van de contractuele relatie met uw werkgever.

De verwerkingen die uw werkgever met deze persoonsgegevens uitvoert, worden u door uw werkgever meegedeeld.

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

This relates to both the legal deadline for billing and statute of limitations around fraud prevention.

 .

 .

 .

 .

De bewaartermijnen voor deze verwerkingen worden door uw werkgever meegedeeld.

Id​

Contact details​

Details about the use of electricity in your residence

 .

 .

Yourself through the cooperation that was chosen

If you have chosen the Load Balancing option, we need this data to provide the service.

To carry out this processing, we rely on the "consent" included in the agreement.

 

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

Id​

Contact details​

Details of use and consumption in all its facets (see processing above)

 .

Yourself through collaboration​

Zowel binnen de klantenzone op de website als op de APP kan u overzichten vinden van al uw activiteiten die betrekking hebben op de diensten van onze samenwerking.

 .

Within the operational system, we keep your personal data for 1 year after the customer relationship ends.

However, your personal data are kept in e.g. the financial system (paper/digital) according to the legal deadlines with a max. of 10 for both the legal deadline for invoicing and prescription deadlines around fraud prevention.

Id​

Contact details​

Any personal data you wish to share with us as part of your inquiry.​

Yourself when you contact us for a request for information

When you contact us for information, we use the personal data provided to contact you in the context of your request.​

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

If we receive the inquiry by e-mail or post, we will keep your personal data for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different period.

If we receive your inquiry by phone and we can solve the problem on the phone, we do not record any data from this call.

Id​

Contact details​

Any personal data you wish to share with us in connection with a complaint.​

Yourself when you contact us to pass on a complaint.​

If you contact us to make a complaint, we will use the personal data provided to contact you in connection with your complaint.

The legal basis for this is "Performance of the Agreement.​

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Id​

Details of use and consumption.

 .

 .

 .

 .

Yourself and any third parties when we believe it is necessary.

We dienen er zorg voor te dragen dat er geen fraude kan gebeuren met onze kaarten of dat deze zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

The legal basis for this is "Justifiable Interest".

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

 .


DEEL 4 : PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN door CenEnergy aangeboden wanneer u als particulier met ons een overeenkomst wenst af te sluiten of afsluit

 .

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Category(s) of personal data

Source

Why do we ask them and why are we allowed to do this?

Retention period

Id​

Contact details​

Details of your residence​

Yourself through the partnership in case you want a charging station at your home.​

Preliminary action to determine if installation of a charging station is possible and if so, document preparations.

We also need this information to bill our services and contact you with questions.

To carry out this processing, we rely on the "preparation to reach an agreement

 .

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

If the assessment shows that a charging station cannot be installed, we delete your data within 6 weeks after the audit report was sent.

 .

Id​

Contact details​

Details of your residence​

Uzelf door de samenwerking ingeval u een laadpaal bij u thuis wenst en uw woonst werd goedgekeurd om een laadpaal te kunnen installeren.

 .

We need this information to install the charging station.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

 .

We keep your personal data (the details of your residence) for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different deadline

 .

Id​

Contact details​

The information you give us in connection with a problem with the installation

 .

Yourself by contacting us in case of problems

When you contact our help desk, we register your problem and will provide the best and fastest possible solution.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

Wanneer we de informatie via e-mail of post ontvangen, bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

If we receive the information about the problem by phone and we can solve the problem on the phone, we do not record data from this call.

Id​

Contact details​

Data regarding charging : number of kWh, charging location, time of charging, presence (time) at charging position.

Yourself through collaboration​

We need this information to bill for our services and to contact you with questions.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘uitvoering van onze overeenkomst’

 .

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

This relates to both the legal deadline for billing and statute of limitations around fraud prevention.

 .

Id​

Contact details​

Details about the use of electricity in your residence

 .

 .

Yourself through the cooperation that was chosen

If you have chosen the Load Balancing option, we need this data to provide the service.

Voor de uitvoering van deze verwerking baseren we ons op de ‘toestemming’ die opgenomen werd in de overeenkomst.

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen

Id​

Contact details​

Details of use and consumption in all its facets (see processing above)

 .

Yourself through collaboration​

Both within the customer area and on the APP, you can find overviews of all your activities related to the services of our cooperation.

 .

Within the operational system, we keep your personal data for 1 year after the customer relationship ends.

However, your personal data are kept in e.g. the financial system (paper/digital) according to the legal deadlines with a max. of 10 for both the legal deadline for invoicing and prescription deadlines around fraud prevention.

Id​

Contact details​

Any personal data you wish to share with us as part of your inquiry.​

Yourself when you contact us for a request for information

When you contact us for information, we use the personal data provided to contact you in the context of your request.​

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

If we receive the inquiry by e-mail or post, we will keep your personal data for 2 years after the termination of the cooperation unless legal obligations would impose a different period.

If we receive your inquiry by phone and we can solve the problem on the phone, we do not record any data from this call.

Id​

Contact details​

Any personal data you wish to share with us in connection with a complaint.​

Yourself when you contact us to pass on a complaint.​

If you contact us to make a complaint, we will use the personal data provided to contact you in connection with your complaint.

De wettelijke basis hiervoor is ‘Uitvoering van de overeenkomst’

We bewaren uw persoonsgegevens tot 6 maanden na de beëindiging van de samenwerking tenzij wettelijke verplichtingen een andere termijn zouden opleggen.

Id​

Details of use and consumption.

 .

 .

 .

 .

Yourself and any third parties when we believe it is necessary.

 .

We dienen er zorg voor te dragen dat er geen fraude kan gebeuren met onze kaarten of dat deze zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

The legal basis for this is "Justifiable Interest".

We keep your personal data for 10 years after the end of the current fiscal year.​

 .

 .


 .

DEEL 5 : ALGEMENE verwerkingen met PERSOONSGEGEVENS van toepassing op alle voorgaanden delen

 .

Wanneer verzamelen we welke persoonsgegevens van jou, wat doen we er mee, waarom mogen we dit en hoelang bewaren we ze?

Category(s) of personal data

Source

Why do we ask them and why are we allowed to do this?

Retention period

Alle door ons verwerkte persoonsgegevens

 

 .

Zie delen hierboven

We hebben zowel contractuele, wettelijke verplichtingen als een gerechtvaardigd belang om alle persoonsgegevens in ons datacenter te verwerken om alle diensten op een correcte wijze te kunnen uitvoeren.

Zie delen hierboven afhankelijk van de verwerking.

Gegevens betreffende het laden : aantal kWh, laad locatie, tijdstip van laden, aanwezigheid (tijd) op de laadpositie.

Gegevens betreffende problemen en interventies.

Zie delen hierboven

We hebben een gerechtvaardigd belang om het gebruik van de laadpalen op te volgen en een contractuele verplichting tot facturatie.

 .

Zie delen hierboven afhankelijk van de verwerking.

Alle noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een mogelijke juridische procedure.

 .

Uzelf, derden, de werkgever/organisatie

We hebben een gerechtvaardigd belang om een juridische procedure op te starten wanneer onze rechten worden geschonden en we deze wensen te verdedigen

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de procedure worden verwijderd 5 jaar na het afsluiten van de procedure / uitspraak van het hof.

 .

Verwerkingen van bijzondere categorieën van gegevens

CenEnergy verwerkt binnen onze relatie geen persoonsgegevens van bijzondere categorieën.

Opmerking : wanneer de klant gebruik maakt van de optie ‘Load Balancing’, zou een diepgaande analyse mogelijk bepaalde gedragspatronen kunnen definiëren. Echter zal CenEnergy nooit dergelijke analyses uitvoeren tenzij dit strikt noodzakelijk zou zijn om technische problemen op te lossen.

Further processing

CenEnergy heeft geen verdere verwerkingen met de persoonsgegevens van klanten dan de hierboven beschreven verwerkingen.

How do we protect your personal data?

Jouw privacy heeft bij ons de hoogste prioriteit, daarom stellen wij alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen een mogelijke gegevensinbreuk. Gedetailleerde informatie over de technische en organisatorische maatregelen kan opgevraagd worden bij de DPO via dpo@cenenergy.be.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Internal

Within our organization, only authorized personnel and persons we designate have access to your personal data. These are only those persons who require access for the proper performance of their duties or for the needs of the service.

External

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgeven aan derde partijen/verwerkers, tenzij:

-        Er wettelijke verplichtingen zijn.

 .

-        Voor de uitvoering of totstandkoming van onze overeenkomst is het noodzakelijk dat wij sommige gegevens doorgeven aan partnerbedrijven zoals bv. transporteurs.


-        Elk van deze partijen biedt op zich de nodige garanties opdat uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de voorschriften van de Belgische privacywetgeving en de Europese verordening voor Persoonsgegevensbescherming en alle uitvoeringsbesluiten.


-        Voor bepaalde verwerkingen binnen de uitvoering van onze overeenkomst, zoals IT ondersteuning, doen wij een beroep op andere partijen. We hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ook door hen op een veilige en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst garandeert passende technologische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Jouw persoonsgegevens zijn bij hen bijgevolg in goede handen.

 .

Derde partijen/verwerkers die persoonsgegevens van CenEnergy ontvangen

De overheid zoals in het kader van wettelijk onderzoeken.

Advocaten, gerechtsdeurwaarders, inspectiediensten van de overheid en vergelijkbare derden in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures.

In het geval dat u als werknemer een laadpaal overeenkomst met uw werkgever hebt, worden bepaalde persoonsgegevens naar uw werkgever doorgestuurd. Zie de details (categorieën, wettelijke basis, bewaartermijnen) in de overzichtstabellen hierboven.

International

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar derde partijen of verwerkers in niet-adequate landen.

Other

Your personal data, except in the situations described above, will not be transferred to third parties without your prior consent. Under no circumstances will they be sold, rented or made available to third parties without your prior consent.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Right

Description

The right to information

This right is described in this document

 .

The right of access

You can always send CenEnergy a request to view or obtain an expression of all the data stored by us in a readable format. When you request this information, CenEnergy will provide it with all necessary information such as: the processing operations, the retention period, the legal grounds for processing and the recipients.

If we have any doubt about the applicant's identity, we may request additional identification at any time.​

This information will be sent to you within the month.

Uitzondering wordt gemaakt voor het recht op toegang van camerabeelden : wanneer dit recht wordt ingeroepen, zijn we niet verplicht jou een kopie toe te sturen, maar nodigen we je graag uit om samen een bepaald fragment te bekijken.

 .

Right of rectification

You have the right to have any personal data we process about you amended if you know or suspect that it is inaccurate. CenEnergy will update it as soon as possible.

 .

Right to object

You have the right to object to any processing of your personal data for which we believe we have a legitimate interest. The processing of relevant personal data will cease, unless we cite compelling legitimate grounds for such processing which outweigh your interests, rights and freedoms or if these personal data are related to the establishment, exercise or substantiation of a legal claim.

 .

Right of removal

Wanneer je niet meer wenst dat CenEnergy jouw persoonlijke gegevens verwerkt, kan je door middel van e-mail naar CenEnergy aanvragen om deze gegevens te verwijderen uit onze bestanden/databases.

However, this is not an absolute right and you should be aware that other legislation may limit this right. For example, you cannot request deletion of data for which a legal retention period has been established and this retention period has not yet been reached.

Alle persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken op basis van ‘toestemming’ kan je deze onmiddellijk laten verwijderen wanneer je de toestemming intrekt. Dit kan op eenvoudig verzoek door middel van een e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be. Indien er echter geschillen lopen bv. een rechtszaak of andere discussie loopt die wettelijke gevolgen kan hebben, dan is ons belang om deze gegevens toch te bewaren zwaarwichtiger dan jouw recht op verwijdering. Zolang dergelijke activiteiten lopen, kunnen wij geen gegevens verwijderen.

 .

Right to restriction of processing

Wanneer je het niet eens bent met één of meer van de verwerkingen die CenEnergy op jouw gegevens uitvoert, kan je hier een beperking op inroepen. Dit kan gebeuren bij eenvoudige vraag per e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be

Right to data transfer

Wanneer je wenst naar een andere werkgever over te stappen, kan je CenEnergy vragen via een e-mail aan de DPO via dpo@cenenergy.be om de door jou aangebrachte gegevens in een digitaal formaat aan te leveren zodat je deze aan je nieuwe werkgever kan meedelen. [Dit recht is enkel van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract]

 .

Het recht op het intrekken van je toestemming

 

Wanneer je toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, kan je deze toestemming op eenvoudige vraag via dpo@cenenergy.be intrekken.

 .

The right to file a complaint with the Belgian Authority

If you suspect or think that CenEnergy is handling your personal data carelessly or is not respecting the rights described above, you may file a complaint about it with the competent Belgian Authority at the following address: Data Protection Authority, Complaints Service, Printing Press Street 35, 1000 Brussels.

 .

 .

Wie contacteer je in geval van vragen met betrekking tot de policy?

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze privacy policy of de uitoefening van je rechten in dit kader, neem dan contact op met de DPO via dpo@cenenergy.be

Wijziging privacy Policy

CenEnergy houdt zich het recht voor om de Privacy Notice eenzijdig aan te passen. Ingeval deze Privacy Notice wijzigt, wordt u hiervan, via e-mail, op de hoogte gesteld.

 .

 .

 .

 .

 .

 .