Installatie

CenEnergy biedt 360° dienstverlening aan haar klanten, bestaande uit volgende facetten:

Analyseren

Een gepersonaliseerd aanbod vergt een individuele aanpak. Daarom gaan de ervaren medewerkers van CenEnergy steeds ter plaatse bij de klant om een grondige inspectie uit te voeren van de situatie. Tevens wordt een eerste gesprek gevoerd met de klant om de specifieke noden van de klant en/of het bedrijf te achterhalen.

Adviseren

Op basis van een eerste analyse waar formeel werd beslist welke mogelijkheden er voor de klant en/of bedrijf het meest geschikt en van toepassing kunnen zijn, zal er een advies worden gegeven omtrent de exploitatie en het beheer van de laadstations en locaties.

Installatieservice

CenEnergy beschikt over een eigen zeer ervaren resource voor de meest courante on- of off-line installatie over heel België. Waar schaalgrootte een belangrijke rol speelt m.a.w. voor grote projecten of installaties in verschillende regio's doet CenEnergy vandaag reeds beroep op een partner die een dekking kan garanderen over heel België alsook in Luxemburg.

Dienst na verkoop

Het spreekt voor zich dat CenEnergy oor heeft voor uw reacties, ook op het moment wanneer uw laadinfrastructuur reeds werd geleverd en/of geplaatst. Indien u nog bepaalde vragen heeft m.b.t. de geleverde producten of indien u problemen of eventuele schade meent vast te stellen, dan kunt u steeds bij ons terecht. Bij problemen waar onze tussenkomst nodig is, zal onze adviseur samen met u de situatie bekijken en voor een gepaste oplossing zorgen. Zo nodig worden ook de onderaannemer en 3de partijen er bijgehaald. CenEnergy heeft een ijzersterke reputatie opgebouwd op het vlak van dienst na verkoop. Bij de eventuele vaststelling van een probleem, maken wij er een punt van om zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen. Graag melden wij nog even dat we veel belang hechten aan kwaliteit en afwerking.