SmartGrid & Loadbalancing

Optimaal gebruik van het elektriciteitsnet zonder dat er zware investeringen moeten gedaan worden of een aanpassing van uw elektriciteitsnet moet gebeuren…

Optimaal gebruik van het elektriciteitsnet zonder dat er zware investeringen moeten gedaan worden of een aanpassing van uw elektriciteitsnet moet gebeuren…

CENSmart Grid 1.0 (load balancing)

Het verdelen van de capaciteit over twee voertuigen op 1 dubbel laadstation. Standaard is er tussen twee outlets load balancing actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de aansluitwaarde van de laadpaal. Tevens kan door middel van een koppeling met utp in serie tussen de laadpalen in, load balancing ingeschakeld worden op grote schaal.

My Profile

CENSmart Grid 2.0 (local smart charging)

Om dan nog een stapje verder te gaan kan er ook gebruik gemaakt worden van een extra kWh meter na de hoofdverliesstroomschakelaar van de binnenkomende hoofdvoeding om dynamisch in real time rekening te houden met het gehele verbruik van het gebouw of de afdeling. De koppeling wordt ook hier weer heel eenvoudig gemaakt met behulp van een utp van de kWh meter achter de hoofdverliesstroomschakelaar naar de controller van de laadpaal.

My Profile

CenSmart Grid 3.0 (Koppeling met duurzame energie)

Om het plaatje helemaal af te maken kan er nog een koppeling gelegd worden met de omvormers van de eventueel aanwezige zonnepanelen. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de aangemaakte hernieuwbare energie en kan deze in real time benut worden door de laadinfrastructuur. Ook deze koppeling kan heel eenvoudig gemaakt worden door de kracht en intuïteit van de controller, zonder gebruik van extra componenten van een 3de partij.

My Profile

De volgende logische stap , zal de koppeling met batterijen worden. Ook daar gaan we als CenEnergy in de toekomst samen aan bouwen om een zo hernieuwbaar en autonoom mogelijke Grid op te zetten.

Waarom CenSmart Grid?

  • Het lokale stroomnet is beschermd tegen overbelasting.
  • Er is een optimale verdeling van het beschikbare vermogen voor alle elektrische wagens die geladen moeten worden.
  • Er is een optimaal gebruik van het net zonder dat er zware investeringen moeten gedaan worden of een aanpassing van uw net moet gebeuren.
  • Het verbruik kan gecontroleerd gestuurd worden op basis van het beschikbaar vermogen en de marktprijs van de energieleverancier.
  • Load management voor smart grid toepassing is tevens geïntegreerd in de software. - Master/Slave connecties tot 24 gekoppelde controllers.
  • Mogelijkheid tot koppeling van een lcd display voor de weergave van data op het laadpunt. (Data van solar/batterij en on site net verbruik en opbrengst)
  • IE8511 Protocol Communicatie tussen wagen en laadpunt voor het uitlezen van relevante informatie zal (vanaf Q3 2017) tevens beschikbaar zijn waardoor beheer van het wagenpark vereenvoudigd kan worden.